Redueix la despesa en combustible gràcies a un bon gestor de flotes

Els preus dels carburants fa ja uns mesos que es troben en màxims històrics, és per això que reduir el seu consum passa a ser una màxima prioritat per als empresaris que compten amb una flota de vehicles. La nostra eina Iberotrack t’aportarà senzilles i eficaces solucions perquè puguis portar un millor control de la despesa en combustible.

Si en temps normals el consum de combustible és una de les majors preocupacions dels gestors de flotes, en els actuals ha passat a convertir-se en prioritat màxima. Un increment que pot fer que els comptes de moltes empreses comencin a trontollar…

El combustible suposa el 60% del cost

S’estima que la despesa en carburant suposa el 60% de l’els costos operatius d’una flota de vehicles. És la partida principal i a la qual es destinen més recursos dels pressupostos de mobilitat de les empreses.

Conducció eficient

Aquest tipus de conducció el que cerca és usar el menor combustible possible i que tingui el menor impacte en el medi ambient. És a dir, que el conductor sigui responsable al volant tant en la seguretat com en l’impacte amb el medi ambient.

Iberotrack t’ofereix informes personalitzats de comportament de cada conductor, es pot visualitzar els temps de descans, la velocitat de conducció, les frenades, els volantazos… D’aquesta manera, es podrà establir un perfil per a cada conductor i elaborar un pla de millora personalitzat.

Optimització de rutes

Conèixer a la perfecció els desplaçaments que ha de fer cadascun dels nostres vehicles farà que puguem optimitzar tots els recorreguts. És possible que un mateix vehicle pot cobrir dos treballs amb solo augmentar uns quilòmetres el seu full de ruta; o també que un altre no estigui realitzant la ruta més eficient.

Preparar les rutes amb coneixement i antelació ens permetrà minimitzar el ralentí, delimitar el temps de conducció, reduir el risc de frenades… Tot això és degut perquè evitarem zones per les quals no volem passar i optimitzarem més els trajectes.

Evitar deixar el vehicle en ralentí

L’ús de ralentí pot consumir d’1 a 2 litres de combustible per hora. Comprovem que el ralentí suposa un desaprofitament de combustible i també deixa residus que danyen els components del motor que es tradueix en majors costos de manteniment amb el pas del temps. A més contamina més l’aire i té un impacte en la salut i el benestar de la població.

La pressió dels pneumàtics

Els pneumàtics són els responsables del 21% del consum de combustible d’un vehicle. És per això que circular amb ells en mal estat ens pot augmentar el consum de combustible fins a un 3%. Si controles la pressió dels pneumàtics pots reduir la despesa significativament.

És important saber que la temperatura exterior afecta a la pressió dels pneumàtics, és per això que revisar-los sovint serà perfecte, sobretot quan les condicions meteorològiques són canviants.

Ús del vehicle correcte per a cada tasca

És molt important saber quin vehicle serà millor utilitzar a cada moment. Fer ús d’un camió gran per a transportar càrrega petita i a una curta distància significarà un augment en la despesa de combustible. Per a gestionar bé aquest consum és important saber quin vehicle utilitzarem en cada cas.

Una bona solució és utilitzar vehicles amb motors més petits perquè consumeixen menys combustible. Adquirir els vehicles adequats tenint en compte la ruta que es realitzarà i la càrrega que ha de portar és clau per a optimitzar costos.

Inspeccions de manteniment periòdiques

Portar el manteniment tècnic dels vehicles al dia ens pot ajudar a reduir combustible. L’oli que s’utilitza, el reemplaçament dels filtres d’aire, la reparació de qualsevol problema… Tot això són coses a tenir en compte per a poder reduir en despesa de gasolina. Un programari de gestió de flotes t’ajuda al fet que els teus vehicles no es desgastin abans d’hora perquè permetrà detectar problemes, gestionar els manteniments, proporcionar dades vitals del motor… Comptar amb un programari d’aquest tipus et farà reduir els costos i estalviar en temps.