10 Estratègies Avançades de Gestió de Flotes per a Estalviar Costos i Optimitzar Recursos

En el competitiu món dels negocis, la gestió de flotes s’ha convertit en un element clau per a l’èxit de les empreses que depenen de vehicles per a les seves operacions. En aquest article, explorarem 10 estratègies avançades de gestió de flotes que no sols ajudaran a reduir costos, sinó que també milloraran l’eficiència i la productivitat de la teva flota.

Implementació de Telemetria Avançada

Explora com la telemetria avançada pot proporcionar dades en temps real sobre el rendiment dels vehicles, el comportament del conductor i l’ús de combustible, permetent prendre decisions informades per a millorar l’eficiència operativa.


Optimització de Rutes

Descobreix com les solucions d’optimització de rutes poden reduir els temps de viatge, minimitzar el desgast dels vehicles i estalviar combustible, tot mentre es compleixen els terminis de lliurament.


Manteniment Preventiu Intel·ligent

Aprèn com el manteniment predictiu i preventiu basat en dades pot evitar costoses avaries, reduir el temps d’inactivitat i allargar la vida útil dels teus vehicles.

Gestió de Combustible

Explora estratègies per a controlar i reduir els costos de combustible, des de la identificació de conductors amb mals hàbits de consum fins a la implementació de polítiques d’adquisició de combustible.

Seguretat del Conductor

Descobreix com invertir en tecnologies de seguretat del conductor pot no sols reduir els accidents, sinó també disminuir els costos associats a ells.

Gestió d’Actius

Aprèn com la gestió d’actius pot ajudar a rastrejar i protegir els teus vehicles i actius valuosos, reduint el risc de pèrdua i robatori.

Compliment Regulador

Explora les millors pràctiques per a garantir que la teva flota compleixi amb les regulacions governamentals i ambientals, evitant sancions i multes.

Anàlisi de Dades

Descobreix com aprofitar al màxim les dades recopilades per a prendre decisions estratègiques basades en evidència, millorant així l’eficiència i reduint costos innecessaris.

Flota Verda

Aprèn com la transició a una flota més ecològica pot no sols beneficiar al medi ambient, sinó també generar estalvis significatius a través de l’eficiència en el consum de combustible i els incentius fiscals.

Automatització i Software de Gestió de Flotes

Explora com l’automatització i el software de gestió de flotes poden simplificar les tasques administratives, millorar la visibilitat i agilitzar les operacions.

La gestió de flotes efectiva és essencial per a qualsevol empresa que depengui de vehicles en la seva operació diària. Implementar aquestes estratègies avançades no sols t’ajudarà a reduir costos, sinó que també et permetrà mantenir una flota més eficient i competitiva en el mercat. Comença a implementar aquestes pràctiques avui mateix per a impulsar l’èxit de la teva empresa!

Redueix la despesa en combustible gràcies a un bon gestor de flotes

Els preus dels carburants fa ja uns mesos que es troben en màxims històrics, és per això que reduir el seu consum passa a ser una màxima prioritat per als empresaris que compten amb una flota de vehicles. La nostra eina Iberotrack t’aportarà senzilles i eficaces solucions perquè puguis portar un millor control de la despesa en combustible.

Si en temps normals el consum de combustible és una de les majors preocupacions dels gestors de flotes, en els actuals ha passat a convertir-se en prioritat màxima. Un increment que pot fer que els comptes de moltes empreses comencin a trontollar…

El combustible suposa el 60% del cost

S’estima que la despesa en carburant suposa el 60% de l’els costos operatius d’una flota de vehicles. És la partida principal i a la qual es destinen més recursos dels pressupostos de mobilitat de les empreses.

Conducció eficient

Aquest tipus de conducció el que cerca és usar el menor combustible possible i que tingui el menor impacte en el medi ambient. És a dir, que el conductor sigui responsable al volant tant en la seguretat com en l’impacte amb el medi ambient.

Iberotrack t’ofereix informes personalitzats de comportament de cada conductor, es pot visualitzar els temps de descans, la velocitat de conducció, les frenades, els volantazos… D’aquesta manera, es podrà establir un perfil per a cada conductor i elaborar un pla de millora personalitzat.

Optimització de rutes

Conèixer a la perfecció els desplaçaments que ha de fer cadascun dels nostres vehicles farà que puguem optimitzar tots els recorreguts. És possible que un mateix vehicle pot cobrir dos treballs amb solo augmentar uns quilòmetres el seu full de ruta; o també que un altre no estigui realitzant la ruta més eficient.

Preparar les rutes amb coneixement i antelació ens permetrà minimitzar el ralentí, delimitar el temps de conducció, reduir el risc de frenades… Tot això és degut perquè evitarem zones per les quals no volem passar i optimitzarem més els trajectes.

Evitar deixar el vehicle en ralentí

L’ús de ralentí pot consumir d’1 a 2 litres de combustible per hora. Comprovem que el ralentí suposa un desaprofitament de combustible i també deixa residus que danyen els components del motor que es tradueix en majors costos de manteniment amb el pas del temps. A més contamina més l’aire i té un impacte en la salut i el benestar de la població.

La pressió dels pneumàtics

Els pneumàtics són els responsables del 21% del consum de combustible d’un vehicle. És per això que circular amb ells en mal estat ens pot augmentar el consum de combustible fins a un 3%. Si controles la pressió dels pneumàtics pots reduir la despesa significativament.

És important saber que la temperatura exterior afecta a la pressió dels pneumàtics, és per això que revisar-los sovint serà perfecte, sobretot quan les condicions meteorològiques són canviants.

Ús del vehicle correcte per a cada tasca

És molt important saber quin vehicle serà millor utilitzar a cada moment. Fer ús d’un camió gran per a transportar càrrega petita i a una curta distància significarà un augment en la despesa de combustible. Per a gestionar bé aquest consum és important saber quin vehicle utilitzarem en cada cas.

Una bona solució és utilitzar vehicles amb motors més petits perquè consumeixen menys combustible. Adquirir els vehicles adequats tenint en compte la ruta que es realitzarà i la càrrega que ha de portar és clau per a optimitzar costos.

Inspeccions de manteniment periòdiques

Portar el manteniment tècnic dels vehicles al dia ens pot ajudar a reduir combustible. L’oli que s’utilitza, el reemplaçament dels filtres d’aire, la reparació de qualsevol problema… Tot això són coses a tenir en compte per a poder reduir en despesa de gasolina. Un programari de gestió de flotes t’ajuda al fet que els teus vehicles no es desgastin abans d’hora perquè permetrà detectar problemes, gestionar els manteniments, proporcionar dades vitals del motor… Comptar amb un programari d’aquest tipus et farà reduir els costos i estalviar en temps.

La importància de la seguretat en el transport de mercaderies

La seguretat en el transport de mercaderies és un punt molt important per a una flota de vehicles. Tota empresa sol tenir els seus mètodes i prioritats en el moment de definir un protocol. També és cert que com totes les flotes de vehicles són diferents, les necessitats també variaran.

Per exemple,una flota de 80 vehicles no tindrà les mateixes necessitats que una flota de 10. De la mateixa manera que una flota que només es mou en àmbit local no serà igual que una que fa llargs viatges. Així i tot, existeixen una sèrie de mesures bàsiques que ajuden a la seguretat en el transport de mercaderies.

Per què és important la seguretat en el transport de mercaderies?

La seguretat de les mercaderies i la qualitat dels serveis prestats són dues coses molt importants per a les empreses i no s’han de passar per alt. Per això, la clau està a adaptar de la millor manera possible la flota de vehicles a les circumstàncies per les quals solen passar aquest tipus d’empreses.
L’adaptació ha de realitzar-se tant per a les condicions habituals del transport com per a les condicions especials, perquè encara que només sorgeixen en ocasions esporàdiques en moltes ocasions ens porten a, fallades, accidents, robatoris… Cal tenir-ho tot en compte.

Com és d’esperar, l’adaptació a això té un cost ja que s’instal·len programes informàtics, dispositius de control i diferents paràmetres que afavoreixen la qualitat dels serveis, cosa que farà que l’empresa guanyi en productivitat i pugui portar un millor control dels costos.

Amb el nostre programari de gestió de flotes aconseguiràs unes millors pràctiques de conducció, una reducció de costos, i evitaràs càrregues fraudulentes o duplicades de combustible.

Consells a tenir en compte

La mercaderia és el més important per a una empresa de transports, i és per això que s’ha de cuidar des del primer moment. La seguretat del transport és una cosa que no s’ha de tenir descurat i seguint aquests consells garantirem la seva seguretat i la de nostra l’empresa.

Protecció contra furts

Això passa més del que ens pensem. Qualsevol flota de vehicles que transporta merancía pot ser víctima d’un robatori, i la roba, els electrodomèstics i els medicaments és el tipus de mercaderia que més s’extravien. En aquest cas, tenir sensors, alarmes o precintes especials que alertin del possible furt serà molt efectiu.

Gestió de vehicles

Amb el nostre sistema de gestió de flotes podràs monitorar de manera efectiva l’estat en el qual es troben els vehicles de la teva flota, les rutes i els conductors. Portaràs el control de les revisions periòdiques de cada vehicle, les hores de conducció, el control de velocitat, com estan les carreteres i rutes per les quals es tenen que passar…

Control de temperatures de transport

Les mercaderies no han de viatjar totes en les mateixes condicions, és per això que depenent de les unes o les altres els vehicles per a transportar-les tindran unes condicions concretes per a garantir la qualitat, conservació i bon manteniment dels productes. Per exemple, amb els productes refrigerats els vehicles han d’estar adaptats a això per a conservar la temperatura. De la mateixa manera, amb mercaderies perilloses també han de ser uns vehicles amb condicions especials.

Control d’estiba i manipulació

Si es detecta amb anticipació els danys que pugui sofrir una mercaderia tenim molt bestiar. En algunes ocasions no sabem si un producte ha tingut un cop abans, durant o després del transport, i això pot portar problemes amb els intermediaris i clients finals.

Assegurances per pèrdua o danys

Per a evitar el que hem explicat en el punt anterior, és molt necessari que les empreses de transport de mercaderies tinguin assegurances que cobreixin amb els costos d’incidents en el cas que es donessin. Normalment les pòlisses cobreixen danys com a inundacions, llamps, enfonsament de ponts, incendis, extraviament de mercaderia, retards en els terminis, defectes en l’embalatge…

Per a guanyar en seguretat és necessari tenir una assegurança d’aquest tipus, a part de protegir la teva mercaderia també li estaràs donant prestigi a la teva empresa i una millor reputació.

Black Friday: beneficis de la gestió de flotes en el sector logístic

Estem a punt de donar la benvinguda a un dels moments més importants de l’any per al comerç, especialment per al eCommerce, el famós Black Friday. Una de les campanyes estratègiques anuals més importants i més esperada per la majoria dels consumidors que volen fer les seves compres nadalenques a un preu bastant reduït. Durant aquestes dates els transportistes acostumen a estar desbordats, ja que són milions de paquets els que es mouen en un curt període de temps i és molt comú que els lliuraments sofreixin retards.

Una bona gestió de flotes de transport et proporciona la informació necessària per a augmentar la productivitat de la teva flota. La nostra plataforma proporciona a les empreses la informació necessària per a portar aquest control i poder treure el màxim rendiment d’això. El sector logístic no es queda enrere i aquesta pot ser una bona opció per a coordinar, planificar i controlar totes les dades dels vehicles de la teva flota per a reduir costos i optimitzar les teves rutes.

Veurem els beneficis que té un programari de gestió de flotes en el sector logístic:

Control de costos de combustible

Amb el programari de gestió de flotes aconseguiràs les millors pràctiques de conducció i s’evitaran càrregues fraudulentes o duplicades de combustible.

Geolocalització dels vehicles

Es millora el rendiment i la seguretat, podràs conèixer al moment si els teus transportistes estan disponibles i on es troben.

Optimització del servei d’atenció al client

Tindràs una màxima eficiència en la planificació de les teves rutes, aconseguint un menor consum de combustible i una millora en els lliuraments als teus clients.

Connectivitat constant en la plataforma

Proporció de dades permanent per a aconseguir l’optimització del servei de transport. Connectivitat 24/7 que vincula tots els treballadors de l’organització, des de gestors fins a transportistes.

Alertes en temps real i documentació centralitzada

Ubicació del vehicle, velocitat a la què circula, vegades que s’ha detingut en el seu recorregut… Centralitza la gestió i la documentació del transport perquè gestors i conductors puguin tenir accés a tota la documentació que necessitin.

Emissió d’informes de manera gràfica i per a compartir

Facilita tota la informació necessària de manera fàcil i gràfica perquè sigui comprensible per a tots els usuaris. Això farà estalviar molt de temps perquè s’automatitzen els processos.

APP Mòbil

Fàcil d’utilitzar per a portar sempre damunt tota la informació necessària. Interfície senzilla i intuïtiva. Obtingues de manera ràpida la informació més important de la flota en temps real.

Avantatges de tenir un programari de gestió de flotes de vehicles

Un programari per al control de flotes és molt eficient per a empreses de tota mena de grandàries i sectors. Amb això podràs aconseguir una millora del rendiment de la teva flota de vehicles, reduir les despeses de combustible, optimitzar les rutes, recopilar tota la informació de cada vehicle, desplaçament i empleats.

Per a què serveix la gestió de flotes?

Quan parlem de gestió de flotes, ens referim a la gestió dels vehicles comercials ja siguin furgonetes, cotxes, camions o autobusos. Podrem garantir que s’estan usant de manera segura, eficient i que tenen un bon manteniment tècnic. Els principals avantatges d’un programari de gestió de flotes són la millora de la productivitat i eficiència, i la seguretat dels conductors. Això s’aconsegueix gràcies als informes sobre el consum de combustible, la gestió del manteniment del vehicle i el monitoratge del comportament.

Beneficis d’un programari de gestió de flotes

 • Localització de vehicles en temps real.
 • Optimització de rutes.
 • Seguretat antirobatori de mercaderia i vehicles.
 • Control del manteniment dels vehicles.
 • Estalvi de combustible.
 • Foment de la conducció eficient.
 • Optimització del temps.
 • Millora en la manera de conducció i reducció d’infraccions.

La importància de gestionar el procés de manteniment de la teva flota de vehicles

Parar esment al pla de manteniment tècnic de la teva flota de vehicles és molt més important del que pensem. Ens ajudarà a prevenir possibles emergències que ens llevaran temps i diners. Serà la millor manera d’optimitzar la teva flota i fer-la molt més eficient.

Amb el nostre programari podràs tenir el control del manteniment tècnic dels teus vehicles de la manera més senzilla i efectiva. Un manteniment preventiu ajudarà a detectar falles amb antelació i, per tant, reduir les despeses de reparació. També es veurà millorada l’eficàcia de la teva flota.

La millor solució destinada a gestionar el procés de manteniment tècnic de la teva flota de vehicles.

Les empreses que recorren al manteniment de flotes a tot el món són moltes i molt variades, i no és d’estranyar: quan s’utilitza correctament, els avantatges que aporta superen amb escreix la inversió inicial que requereix la seva implantació.

Sabràs exactament quins serveis es realitzen per a la teva flota, quins recanvis s’han utilitzat per a la reparació i quant costen aquests treballs de reparació et permetrà portar un major control i optimització en costos.

Com Iberotrack pot ajudar-te en tot això?

Per a optimitzar el manteniment de la teva flota i allargar la vida útil dels teus vehicles, el millor és establir indicadors que t’ajudin a veure si ha arribat el moment de replantejar-se algun canvi. Això són factors clau per a millorar el procés d’organització i gestió de la teva flota de vehicles.

 • Et manté informat: Les notificacions et comptaran sobre els serveis pròxims i l’estat de treballs.
 • Automatització de processos: Es pot assignar un conjunt de treballs a un grup d’unitats i després modificar-los per a cada vehicle concret.
 • Ofereix l’enfocament integrat per al manteniment: Tot tipus de treballs, recanvis i despeses en una sola aplicació, sense paperassa i Excel.
 • Guarda l’historial: L’arxiu de tots els serveis està disponible en qualsevol moment.
 • Menys fallades: Redueix reparacions i fallades gràcies al manteniment tècnic preventiu.
 • Més serveis: Comoditat per a registrar els serveis, totes les dades necessàries els tindràs ja en el sistema.
 • Fàcil gestió: Gestiona els processos operatius amb anàlisis i estadístiques.
 • Més eficiència: Controla les despeses derivades de peces de recanvi fins a despeses operatives de la flota.

Tecnologia GPS per a la gestió de flotes

La geolocalització mitjançant la tecnologia GPS permet gestionar flotes de vehicles aconseguint extreure la màxima eficiència als vehicles, la qual cosa suposa una reducció dels costos.

La tecnologia GPS s’ha convertit en una eina bàsica per a aconseguir millorar en la gestió de flotes. Gràcies a aquesta tecnologia podem optimitzar tots els aspectes relacionats amb la gestió dels vehicles de la nostra empresa.

Aquesta tecnologia proporciona una sèrie d’avantatges per a la gestió de flotes:

Conèixer l’on i el quan

Els vehicles de qualsevol empresa passen la majoria de temps en la carretera, per la qual cosa, és molt important conèixer la localització i l’estat en el qual es troben i obtenir totes les dades possibles per a tenir el control i la gestió de la flota sota control.

La geolocalització GPS permet recaptar dades com la situació dels vehicles, direcció, velocitat, despesa mitjana, hora d’arribada, etc.

Analitzar els estils de conducció

Altra dels avantatges de la tecnologia GPS és que et permetrà analitzar l’estil de conducció dels teus empleats.

Podrem gestionar que es realitzin correctament els trajectes assignats, que es respectin les regles de trànsit i els descansos obligatoris. Així s’aconseguirà reduir les infraccions i multes i tenir despeses de quilometratge, dietes i hores de treball millor gestionades.

Un estil de conducció eficient permet estalviar combustible i diners, a més, és més ecològic que una conducció brusca i accelerada.

Control d’incidents i emergències

La localització GPS ens ajuda a mantenir el control de tots els vehicles en tot moment. Això ens ajuda a gestionar incidents com a robatoris de vehicles o accidents, entre altres.

Aquesta tecnologia no permet rebre notificacions en temps real de les incidències i situacions anòmales que es produeixin en la flota, permetent al gestor prendre les decisions més adequades.

Augment de la productivitat

Mitjançant el control de flotes en temps real, el gestor pot tenir un coneixement real sobre els seus vehicles optimitzant la conducció i els recorreguts. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir despeses en quilòmetres, combustible, hores de treball… Permetent augmentar la productivitat de la flota de vehicles.

La tecnologia GPS és una eina imprescindible per a una bona gestió de la nostra flota de vehicles. A més, es poden utilitzar tant en ordinadors, tauletes o telèfons intel·ligents. Així, es poden controlar els vehicles des de qualsevol moment i lloc.

Mites sobre la gestió de flotes

La meva flota és molt petita.

Tret que la teva flota la formin dos vehicles i que cap funcioni, no existeix cap flora massa petita per a les solucions de gestió de flotes. Treballem amb clients que tenen flotes de més de 500 vehicles i altres que només compten amb 2 o 3 vehicles. Independentment de la grandària de la flota, les solucions de gestió de flotes com Iberotrack permeten a qualsevol tipus d’empresa a estalviar temps i diners.

És una inversió molt cara.

Una inversió en un sistema de gestió de flotes com Iberotrack és molt de menor del que se sol pensar. A més, la inversió sol recuperar-se en menys d’un any, i això si només comptem amb les despeses que es podem estalviar en combustible i manteniment. El temps estalviat, l’augment de l’eficàcia i la millora del rendiment dels vehicles també suposen un estalvi en les despeses de la flota. A més, amb Iberotrack no existeix cap mena de permanència i el client pot cancel·lar el servei en qualsevol moment.

Suposa espiar als empleats.

Molts treballadors pensen que aquesta decisió és per a poder espiar-los i controlar-los. Malgrat això, la realitat és molt diferent. Les solucions de gestió de flotes estan dissenyades per a facilitar el treball de conductors i gestors de flotes. D’aquesta manera, poden aconseguir millors resultats en comptar amb informació i dades de tots els vehicles, situació actual, direcció, velocitat, despesa mitjana, hora d’arribada, etc.

Tots els sistemes són iguals.

Cada sistema té les seves pròpies funcions, característiques i opcions que els diferencien. Alguns sistemes només aporten la localització dels vehicles i les rutes realitzades, mentre que uns altres permeten recopilar dades de l’ordinador a bord dels vehicles, influeixen en l’estil de conducció dels empleats i interactuen amb altres elements connectats de l’equip.

Des de Iberotrack sempre recomanem sol·licitar una demostració del programari de gestió de flotes abans de prendre cap mena de decisió. D’aquesta manera el client pot veure quin tipus de sistema contractés i que li beneficis li aportada a la seva flota de vehicles.

Descobreix les característiques d’un bon sistema de gestió de flotes

Un sistema de gestió de flotes professional no sols permet conèixer la localització de vehicles en temps real, sinó que també ajuda a millorar el rendiment de la teva flota, estalviar temps i diners i optimitzar les rutes i l’eficiència dels teus vehicles.

Avui dia i gràcies a les noves tecnologies hi ha molts sistemes de gestió de flotes, però no totes són iguals. Per això, si estàs buscant un bon programari de gestió de flotes, que sigui efectiu, ha de ser un que tingui les següents característiques:

Interfície senzilla.

Com més senzill sigui, millor. Si el sistema és complicat es necessitarà més temps d’aprenentatge per al seu ús o es deixarà d’usar. És una eina per a facilitar la gestió no per a complicar-la.

Quants més dades millor.

El Big Data permet prendre decisions basades en dantos reals. Quants més dades reculli el sistema millor, dades sobre la localització i estat del vehicle, l’estil de conducció o el consum de combustible, entre altres. Quanta més informació més fàcil serà prendre les millors decisions.

Localització GPS.

Realitza un seguiment de la productivitat dels teus vehicles en temps real, coneix en tot moment la ubicació i l’estat dels teus vehicles i empleats.

Informació en temps real.

Conèixer en temps real on es troba i en quin estat cadascun dels vehicles és un gran avantatge, permet solucionar els problemes que es puguin generar i també permet compartir la ubicació dels vehicles amb el propi client.

Informes detallats.

Obtenir informació és important, poder veure-la, entendre-la i treballar amb ella, ho és encara més. A més de comptar amb la informació, és important que el sistema generi informes de trajectes, parades, quilòmetres recorreguts, conductors i el seu tipus de conducció… I així facilitar el treball del gestor de flotes.

Comunicació bidireccional.

La comunicació amb els teus empleats és molt important a l’hora d’optimitzar el temps de lliuraments i obtenir una major productivitat. El sistema ha de permetre enviar missatges, noves rutes o ordres de treball directament al mòbil del teu empleat. El podrà confirmar els viatges, adjuntar fotos o signatures de lliurament, deixar un comentari i comunicar-se de manera senzilla amb el gestor.

Configuració d’alertes.

Configura els teus alertes per a rebre notificacions sobre aquells aspectes crítics per a la teva empresa. Rep alertes sobre el manteniment dels teus vehicles i configura alertes per a revisió, oli, pneumàtics, ITV, etc.

Descobreix tot el que podem fer pel teu negoci. Iberotrack ofereix un ampli ventall de funcionalitats per a garantir el màxim control dels usuaris sobre la seva flota de vehicles.

10 consells per a viatjar segur per Setmana Santa

Viatja segur durant les vacances de Setmana Santa i gaudeix d’un dels moments més esperats de l’any. Part de l’èxit és una bona planificació del viatge i avançar-se als imprevistos.

Durant aquesta setmana augmenten els desplaçaments per carretera, per la qual cosa cal extremar les precaucions per a gaudir d’un trajecte segur. Si usaràs el cotxe per a arribar a la teva destinació et donem alguns consells perquè gaudis d’un viatge segur.

Viatja segur seguint aquests 10 consells:

1. Tots els papers en regla.

Tots els papers del cotxe han d’estar en regla i és obligatori portar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle, amb el pagament de l’assegurança i la ITV al dia.

2. Revisar el cotxe.

Una bona posada a punt redueixes el nombre d’avaries i augmentes la teva seguretat i la dels altres. Comprova l’estat dels pneumàtics, de la direcció, els frens i el motor. Revisa les llums, el nivell del líquid de frens i l’oli.

3. Equipar correctament el cotxe.

És obligatori portar una armilla reflectora i els triangles homologats de senyalització de perill. Quedar-te tirat hores no és agradable, així que no t’oblidis de portar una roda de recanvi amb la pressió necessària i les eines per a la seva instal·lació.

4. Planifica la teva ruta.

Planifica la teva ruta, informant de les millors rutes i de l’estat de les carreteres. Calcula quantes hores durarà el teu viatge i decideix amb antelació les parades per a descansar i tingues en compte que el teu viatge es pot allargar.

5. Informar-te de la situació del trànsit.

Abans de sortir informa’t sobre retencions i el trànsit. Les xarxes socials de la DGT t’informen en temps real quines carreteres presenten un trànsit més congestionat o tenen retencions per algun accident.

6. Estar descansat.

És molt important començar el teu viatge ben descansat, t’esperen diverses hores al volant amb milers de conductors. Evita beure alcohol i medicaments incompatibles amb la conducció.

7. Organitza el maleter.

Pren-te el teu temps per a organitzar les maletes i evita la sobrecàrrega. Tenir una bona visibilitat és una cosa bàsica per a estalviar-te esglais durant la conducció. Per la nostra seguretat i confort, no convé carregar en excés l’equipatge.

8. Si ets el conductor.

Tria roba i calçat còmode per a evitar errors en la conducció. Vesteix lleuger, no deus vestit amb res que dificulti els teus moviments al volant. Atenció si prens algun tipus de medicament, molts poden produir somnolència o efectes secundaris.

9. Evita distraccions.

Centra’t en la conducció ja que molts accidents són causats per les petites distraccions. Evitar mirar el mòbil, manipular el GPS, fumar o menjar mentre el cotxe estigui en moviment.

10. Descansa cada dues hores.

El cansament és una de les principals causes de sinistres i la seguretat és el més important en els desplaçaments. Hi ha moltes estacions de servei preparades per a fer un alt en el camí i poder relaxar-te.